Сторінка вчителя української мови та літератури Єфімової О. А.

ВІДЕО

АУДІОКНИГИ

BCN_1366373142

 

 

 

АУДІОКНИГА-Микола Хвильовий -Я Романтика.mp4

 

 

 

 

Іван Нечуй-Левицький Життєпис+Кайдашева сімя
Комп'ютерні технології на уроках УМ та УЛ

укр.літ-6кл

P-Урок 01 Вступ Письменник особливо обдарована людина
P-Урок 06 Пісні літературного походження
P-Урок 15 Леся Українка Як дитиною_бувало
укр.літ-9кл

P-Урок 01 Роль і місце літератури в житті нації
P-Урок 02 Процес виникнення фольклору
P-Урок 03 Родинно-побутові пісні
P-Урок 04 Українське весілля
P-Урок 05 Українські народні балади
P-Урок 06 Українська середньовічна література
P-Урок 07 Легенди з Біблії
P-Урок 08 Біблія святе письмо
P-Урок 09 Оригінальна література Княжої Русі
P-Урок 10 Києво-печерський патерик
P-Урок 11 Українська література ренесансу та барокко
P-Урок 12 Історично-мемуарна проза
P-Урок 13 Величівськи
P-Урок 14 Драматург
P-Урок 15 Сковорода
P-Урок 19 Нова українська літерат
P-Урок 19 Нова українська літерату
P-Урок 21 Котляревський Енеїда
P-Урок 25 Квітка-Основьяненко Конотопська відьма
P-Урок 26 Квітка-Основьяненко Конотопська відьма
P-Урок 27 Квітка-Основьяненко Конотопська відьма
укр.мова-6кл

P-Урок 02 Загальне уявлення про ситуацію
P-Урок 03 Жанри мовлення
P-Урок 04 Основні пунктограми в простому реченні
P-Урок 05 Звертання Вставні слова
P-Урок 06 Пряма мова
P-Урок 07 Структура тексту
P-Урок 08 Типи і стилі тексту
P-Урок 09 Структурні особливості тексту
P-Урок 10 Письмовий докладний переказ
P-Урок 12 Групи слів за їх походженням
P-Урок 14 Активна й пасивна лексика
P-Урок 15 Уживання застарілих слі
P-Урок 16 Типи мовлення
P-Урок 17 Навчальний усний докладний перека
P-Урок 17 Навчальний усний докладний переказ
P-Урок 18 Групи слів за вживанн
P-Урок 19 Стилістична роль діалектизмі
P-Урок 20 Офіційно ділова лексика
P-Урок 21 Ділові папер
P-Урок 22 Оголошенн
P-Урок 24 Змінювання і творення слів
P-Урок 25 Перехід слів
P-Урок 26 Поняття про словотвірний словн
P-Урок 27 Докладний переказ
P-Урок 29 Зміни приголосни
P-Урок 30 Контрольний усний твір опис
P-Урок 46 Урок розвитку комунікативних умінь
P-Урок 47 Особливочті творення іменників
P-Урок 49 Відмінювання іменників
укр.мова-9кл

P-Урок 01 Розвиток української мови
P-Урок 02 Просте неускладнене речення_розділові знаки в ньому
P-Урок 03 Просте ускладнене речення_розділові знаки в ньому
P-Урок 04 Словосполучення й речення
P-Урок 05 Усний стислий переказ розповідного тексту
P-Урок 06 Складне речення
P-Урок 07 Розділові знаки в реченнях з прямою мовою
P-Урок 08 Непряма мова
P-Урок 09 Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю
P-Урок 10 Письмовий вибірковий переказ художнього стилю
P-Урок 11 Цитата як спосіб передачі чужої мови
P-Урок 12 Діал
P-Урок 13 Складання діалогів
P-Урок 15 Складне речення і його ознаки
P-Урок 16 Ділові папери_Заява_Автобіографія
P-Урок 29 Основні типи складнопідрядних речень
P-Урок 30 Складнопідрядні речення
P-Урок 32 Розділові знаки в складнопідрядному реченні
P-Урок 45 Відмінювання іменників
Р-Урок 31 Складнопідрядні речення


Класифікація нестандартних уроків за педагогічними технологіями

Пам'ятка вчителю для роботи з обдарованими дітьми
Твій друг - книга
Використання творчої спадщини
З ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Palamar_ULukr-Monit_10ukr_(118-13)_S (1)
test-КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ з укр.мови (9_1)
test-Укр.мова - Синтаксис та пунктуація -(4_1)

 

Тренінг мовлення

заняття з елем. тренінгу
презентація тренінг


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *