Правила прийому до закладу

Порядок зарахування здобувачів освіти

Перелік необхідних документів для зарахування учнів

  • заява батьків та паспорт одного з них;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • оригінал медичної довідки дитини (форми № 086-1/о) ;
  • документ, що підтверджує місце проживання дитини;
  • згода на обробку персональних даних;
  • у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психологопедагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психологомедико-педагогічної консультації.

Зарахування дітей з особливими освітніми потребами

Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу (з його утворенням у разі відсутності) здійснюється на підставі доданого до заяви про зарахування висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (чи витягу з протоколу засідання психолого-медикопедагогічної консультації).