Виставка

2014-08-19 14.08.58 2014-08-19 14.14.31 2014-08-19 14.20.04

Педагоги поділилися досвідом


Нові вимоги до вчителя диктують необхідність подальшої модернізації педагогічної освіти та підвищення кваліфікації діючих педагогічних кадрів шляхом залучення їх до участі у різних формах методичної роботи різних рівнів. Так 19 серпня 2014р. вчителі Високобайрацького НВК прийняли участь у виставці «Інформаційно-комунікаційна компетентність педагогів як умова забезпечення якісної освіти». Педагогічний колектив НВК це люди з якісно сформованою інформаційно-комунікативною компетентністю що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Використання нових педагогічних технологій у навчально-виховному процесі дозволило вчителям закладу реалізувати свої педагогічні ідеї, представити їх увазі колег, а учням дає можливість самостійно вибирати освітню послідовність і темп навчання, систему тренувальних завдань і задач, способи контролю знань. Вчителі зауважили, що використання ІТ на уроках може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких вважають такі: потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами, наявності матеріально-технічної бази для впровадження ІКТ. На своїх уроках вчителі НВК використовують публікації, веб-сайти, опорні конспекти, виконані з використанням комп’ютера, комп’ютерні презентації. Деякі свої напрацювання вчителі представили під час виставки, а саме: створення проекту «Історія одного життя: Т.Г.Шевченко»; створення електронних порт фоліо учнів; створення презентацій; використання відео й анімаційні фрагменти—демонстрації фізичних явищ, класичних експериментів; можливість включення в хід уроку історичного, довідкового, таб¬личного матеріалу; набори нестандартних, творчих завдань креативного типу, для виконання яких учням потрібно мати мож¬ливість проводити додатковий пошук та здійснювати перетворення інформації; анімаційні малюнки, логічні схеми, інтерактивні таб¬лиці тощо, які використовуються в процесі пояснен-ня, закріплення, систематизації вивченого. Таким чином під час виставки вчителі НВК поділились своїми напрацюваннями та досвідом один з одним.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *