Проведення педагогічної ради у Високобайрацькому НВК

Проведення педагогічної ради у Високобайрацькому НВК
10 січня 2014року у Високобайрацькому НВК була проведена педагогічна рада,  на якій були розглянуті такі питання:
1. Про аналіз успішності учнів за І семестр 2013-2014н.р.;
2. Про самореалізацію творчого потенціалу особистості на уроках предметів естетичного циклу та в позакласній діяльності;
3. Про формування здоров’язбережувальної компетенції школярів;
4. Про стан виробничого та побутового травматизму навчально-виховного процесу.
В результаті було прийнято наступні рішення:
1. Педагогічному колективу протягом ІІ семестру продовжити роботу щодо попередження неуспішності дітей та особливу увагу звертати на розвиток розумових здібностей учнів, а також ширше застосовувати інтерактивні методи навчання, різноманітні технології та педагогічні методи і прийоми, що сприяють активізації пізнавальної діяльності.
2. Вчителям музики, образотворчого мистецтва продовжувати роботу з форму¬вання в учнів розуміння змісту та суті мистецтва шляхом особистісно-емоційного сприйняття художньо-естетичної інформації, залучати до позаурочної діяльності, участі в конкурсах, а також дотримуватись    методичних  рекомендацій   щодо   організації   навчального процесу,  здійснення   контролю   та    оцінювання   навчальних   досягнень  учнів,  ведення сторінок класного журналу.
3. Вчителям фізичної культури, хореографії, основ здоров’я  посилити роз’яснювальну роботу з учнями щодо формування здорового способу життя та спрямувати на розвиток в учнів мотивації дбайливого ставлення до власного здоров’я та удосконалення фізичних, соціальних, психічних і духовних чинників здоров’я. Плануючи урок, чітко регламентувати час проведення кожного його етапу, регулювати фізичне навантаження учнів, контролювати стан з пульсом, проводити вправи на розслаблення.  Дотримуватись    методичних  рекомендацій   щодо   організації   навчального процесу,  здійснення   контролю   та    оцінювання   навчальних   досягнень  учнів,  ведення сторінок класного журналу.
4. Класним керівникам 1-10-х класів суворо дотримуватись нормативних вимог щодо попередження всіх видів дитячого травматизму.
Педагогу-організатору залучати шкільне самоврядування до проведення профілактичних бесід щодо запобігання травматизму з учнями-порушниками дисципліни під час перерв.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *